logo logo

Historia

Senator Wacław Sieroszewski [NAC].

Wacław Sieroszewski

1858–1945; powieściopisarz; działacz socjalistyczny; prezes Polskiej Akademii Literatury i Związku Zawodowego Literatów Polskich; kilkakrotnie więziony w warszawskiej Cytadeli, w 1883 skazany na wieczyste zesłanie na Syberię, powrócił w 1898; legionista; autor licznych publikacji podróżniczych, etnograficznych i beletrystycznych oraz scenariuszy filmowych; w 1937 współzałożyciel wytwórni filmowej „Panta-Film”.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938 powołany przez prezydenta RP.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

7.09.1939 zawiesił działalność Polskiej Akademii Literatury w obawie, by nie doszło do kolaboracji z władzami okupacyjnymi; od maja 1944 przebywał w Chyliczkach k. Warszawy, a od sierpnia w Zalesiu; zmarł 20.04.1945 w Piasecznie; pozostawił dziennik opisujący początek okupacji hitlerowskiej w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. 209)

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Piaseczno; PSB, t. XXXVII, Kraków 1996–1997, s. 345–351; Wacław Sieroszewski, Dzieła, Kraków 1963, t. XX, cz. 2, s. 107–148; Kto był kim…, s. 65; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.37, 242-244