logo logo

Historia

Senator Walenty Puchała [własność rodziny].

Walenty Puchała

1874–1944; ksiądz rzymskokatolicki; działacz społeczny w woj. tarnopolskim; od 1909 członek Rady Powiatowej w Trembowli; w latach 1912–1935 katecheta gimnazjalny; w czasie I wojny światowej organizował w Wiedniu opiekę nad polskimi uchodźcami; zaangażowany w tworzenie kółek rolniczych i mleczarń; członek i kapelan Powiatowego Zarządu Związku Strzeleckiego; od 1927 dyrektor Kasy Komunalnej w Trembowli; od 1930 burmistrz Trembowli.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Prawdopodobnie latem 1943 powrócił do rodzinnej wsi (Kosina k. Łańcuta) wraz z uchodźcami z Wołynia; w lipcu 1944 był ciężko chory; konał w czasie przechodzenia przez wieś frontu, pod ostrzałem artyleryjskim; zmarł 28.07.1944.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Łańcut; PSB, t. XXIX, Kraków 1986, s. 326 (tu data zgonu: 29.07.1944); Wacław Szetelnicki, Trembowla kresowy bastion wiary i polskości, Wrocław 1992 s. 76–79; Kto był kim…, s. 541; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.209-210; informacje: Stanisława Stanisza (świadka śmierci) z Kosiny z 1996; Józefa Wilgosza z Warszawy z 1997.