logo logo

Historia

Senator Wasyl Baranyk [Rzepeccy, "Sejm i Senat...", s. 176]

Wasyl Baranyk

1880/1883–1941; adwokat; członek władz UNDO; działacz „Proświty” w Zaleszczykach; członek rady nadzorczej Powiatowego Związku Spółdzielni Ukraińskich w Tłustem.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Jesienią 1939 aresztowany przez NKWD; 28.06.1941 skazany na karę śmierci, wkrótce potem rozstrzelany w Tarnopolu; według innych źródeł aresztowano go 13.09.1940 w Zaleszczykach, rozstrzelano bez wyroku sądu 28.06.1941 w więzieniu w Tarnopolu.

Zobacz na mapie

Źródła

Enciklopedia ukrainoznavstva, Paryż–Londyn 1955, t. I, s. 91; Kto był kim…, s. 495; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 87–88; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami…, s. 171 (tu: aresztowany 13.09.1940, rozstrzelany bez wyroku sądu); Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 32, 111;