logo logo

Historia

Senator Wiaczesław Bohdanowicz ["Parlament RP...", s. 344].

Wiaczesław Bohdanowicz

(Wiaczesłau Bahdanowicz)

1878–1940; świecki wykładowca prawosławnego seminarium duchownego w Wilnie; publicysta; po 1918 założyciel pierwszego w Wilnie gimnazjum białoruskiego; prezes Białoruskiego Komitetu Narodowego; członek Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury; radny m. Wilna.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny w 1939 internowany przez władze polskie i osadzony w Berezie Kartuskiej, zwolniony 17.09.1939; aresztowany przez NKWD 17.10.1939 w Wilnie; brak dokładnych informacji o dalszych losach, prawdopodobnie wywieziony w głąb ZSRR; możliwe, że zmarł w 1940 r. w więzieniu lub w transporcie z Mołodeczna do Moskwy.

Zobacz na mapie

Źródła

Jerzy Surwiło, Kronika pamięci: wileńskie ślady na drogach cierpień, „Kurier Wileński” (Wilno) 26.03.1992, s. 3 (tu: aresztowany w 1939); Kto był kim…, s. 499; Michał Czajka, Marcin Kanler, Witold Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995, s. 26; Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś zachodnia i Litwa wschodnia) w latach 1939–1941, pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza, Warszawa 1995, s. 91; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 179–180; Marian Pieciukiewicz, Listy 1956–1982, Białystok 2005, s. 63; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 32, 47, 94; informacje: Ośrodka KARTA (tu: aresztowany między 14 a 22.06.1940); córki Ludmiły Sosnowskiej i wnuczki Hanny Gosk z Białegostoku z lat 1996–2007 (tu: aresztowany w 1939).