logo logo

Historia

Wojciech Banaszak

1868-1960; rolnik i sołtys we wsi Panienka (pow. Jarocin); publicysta; organizator towarzystw społeczno-gospodarczych na ziemi jarocińskiej; w czasie powstania wielkopolskiego (1918–1919) członek Straży Ludowej; działacz ruchu ludowego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Wysiedlony przez hitlerowców do Generalnego Gubernatorstwa.

W 1945 wrócił go swojego gospodarstwa; działał w PSL.

Zmarł 28.11.1960 w Panience; pochowany na miejscowym cmentarzu.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Jaraczewo; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 495; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 80–81; Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – Ziemi Kaliskiej, t. I, Kalisz 1998, s. 31; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.59, 293; informacje Stefana Wojtkowiaka z Łodzi z 1995 oraz  rodziny: syna Czesława z Tymawy z 1995, wnuczki Eugenii Ciesielskiej z 1996.