logo logo

Historia

Wojciech Lachowicz

1889–1943; lekarz w Czortkowie, a od 1931 w Jagielnicy w woj. tarnopolskim; burmistrz Czortkowa, a następnie wójt gminy Jagielnica; działacz społeczny; kapitan Wojska Polskiego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1939 aresztowany przez NKWD; w 1940 zwolniony w wyniku próśb miejscowej ludności; w połowie września 1943 uprowadzony ze swojego domu w Jagielnicy (pow. Czortków) przez uzbrojoną bandę bolszewicko-ukraińską; ślad po nim zaginął, prawdopodobnie został zamordowany; pośmiertnie uhonorowany medalem i dyplomem Instytutu Yad Vashem za uratowanie w 1941 rodziny żydowskiego lekarza.

Zobacz na mapie

Źródła

Wyciąg metrykalny z Parafii Rzymskokatolickiej w Jagielnicy k. Czortkowa, datowany 10.10.1945, zaświadczający, że senator zmarł 16.09.1943 (zamordowany przez Ukraińców); Sprawozdanie stenograficzne z 3. posiedzenia Senatu RP 28.07.1989, łam 23–24; Michał Grynberg, Księga sprawiedliwych, Warszawa 1993, s. 293; Kto był kim…, s. 526; „Na rubieży” nr 1/15, 1996, s. 14 (tu: uprowadzony z domu, wykorzystywany do pracy w leśnym banderowskim szpitalu i zamordowany); Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 308–309; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s. 28, 47, 186-187; informacje: córki Ireny Bernaczek z Krakowa z 1996 i 2005; Olimpii Wodzińskiej z Grudziądza z 1996; Weroniki Skrzyszowskiej z Warszawy z 1996; Karoliny Żyłki z Wałbrzycha z 1997 (tu: został zamordowany przez banderowców w lesie k. Sosulówki).