logo logo

Historia

Senator Wojciech Wiącek [wlasność rodziny].

Wojciech Wiącek

1869–1944; rolnik; wójt w Machowie k. Tarnobrzega; właściciel sklepu w Dębie; publicysta i wydawca; propagator oświaty rolniczej, spółdzielczości i walki z alkoholizmem; przed I wojną światową przemycał nielegalne wydawnictwa do zaboru rosyjskiego; w 1915 na terenie Czech, Austrii, Niemiec i Danii prowadził tajną agitację na rzecz niepodległości Polski; w latach 1916–1918 pracował w nielegalnym biurze werbunkowym do Legionów w Sandomierzu.

Działalność parlamentarna

Od 1907 poseł do austriackiej Rady Państwa.
Senator w latach 1926–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W czasie wojny wspierał żołnierzy AK; w jego domu znajdowali schronienie Żydzi; zmarł 19.08.1944 w Tarnobrzegu .

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Tarnobrzeg; Kto był kim…, s. 558–559; Marta Szwed, Nazywali Go Polakiem – rzecz o Wojciechu Wiącku, praca magisterska napisana w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, 1996 mps s. 5–9, 69; Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Wojciech Wiącek, Kościuszko z Machowa, Tarnobrzeg 1999; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.220;  informacja wnuczki Doroty Kozioł z Tarnobrzega z 1997.