Historia

Senator Zygmunt Klemiensiewicz [własność rodziny].

Zygmunt Klemensiewicz

1874-1948; dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie; działacz społeczno-polityczny; wydawca, redaktor i publicysta prasy socjalistycznej (PPSD); major WP; wybitny kolekcjoner (ekslibrysy, filatelistyka); delegat na Kongresy II Międzynarodówki Socjalistycznej (1910, 1912); członek ZWC, legionista (m.in. organizował służbę taborową); 1918–1919 dyrektor Departamentu Domen i Lasów Państwowych w Polskiej Komisji Likwidacyjnej; 1919–1921, 1927–1930 radny m. Krakowa; 1922, 1924–1929 w Radzie Naczelnej PPS.

Działalność parlamentarna

Poseł do Rady Państwa (Wiedeń) w latach 1911–1918;

Poseł w latach 1919–1922;

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

4.09.1939 w składzie Obywatelskiego Komitetu Pomocy w Krakowie; działał w PCK i RGO; aresztowany 10 lub 19.11.1939 i więziony do 23.12.1939 na Montelupich w Krakowie, zwolniony dzięki wstawiennictwu prezesa Niemieckiego Czerwonego Krzyża, Grüneisena; 1941–1942 przewodniczący Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Krakowie; aresztowany przez gestapo, ponownie więziony na Montelupich (grudzień 1941–styczeń 1942).

1945–1946 pełnomocnik Zarządu PCK na Okręg Krakowski.

Zmarł 8.08.1948 w Krakowie; pochowany na miejscowym cmentarzu Na Salwatorze (kw. NB – KW 2 – pas I górny – 13).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; PSB, t. XII, Kraków 1966–1967, s. 595–598; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 521; Paweł Dubiel, Józef Kozak, Polacy w II wojnie światowej. Kim byli, co robili, Warszawa 2003, s. 72; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 114–116; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczypospolitej 1922–1939, Kraków 2007, s. 114–119; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.119-121