logo logo

Historia

Zygmunt Lewakowski

1865–1941; prawnik; przemysłowiec; ziemianin; pionier budowy rurociągów naftowych i gazowych na ziemiach polskich na pocz. XX w.; członek Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie; uczestnik walki o Lwów w 1918.

Działalność parlamentarna

Poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie.
Senator w latach 1922–1924.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł 26.04.1941 w Krakowie.
Syn Ignacy zamordowany w 1942 w obozie Auschwitz. 

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Kraków Śródmieście; PSB, Kraków 1972, t. XVII, s. 203–204 (tu data zgonu: 5.03.1941); Kto był kim…, s. 527 (tu: 5.03.1941); Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń–grudzień 1941. Kalendarium, Warszawa 2002, s. 83 (tu: 5.03.1941); Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 333–334; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.104-105; informacja wnuczki Moniki Młodzianowskiej z Londynu z 2005.