Senat

Wicemarszałkowie Senatu X kadencji

Dla kogo: Dorośli

Magdalena Biejat

Wicemarszałkini Senatu XI kadencji – wybrana 13 listopada 2023 r. na 1. posiedzeniu Senatu.

Posłanka na Sejm IX kadencji.

Urodziła się 11 stycznia 1982 r. w Warszawie.

W 2006 r. ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie w Grenadzie, a w 2007 r. – studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN.

W latach 2012–2019 pracowała w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na stanowisku kierowniczki ds. badań i doradztwa. Współpracowała też m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją im. Stefana Batorego. Jako wolontariuszka pomagała osobom bezdomnym. Zawodowo zajmowała się również tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej.

W Sejmie IX kadencji była członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Należy do Lewicy Razem. Od 2022 r. pełni funkcję współprzewodniczącej tej partii.

 

Rafał Grupiński

Wicemarszałek Senatu XI kadencji – wybrany 13 listopada 2023 r. na 1. posiedzeniu Senatu.

Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Urodził się 26 września 1952 r. we Wronkach.

W 1976 r. ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest historykiem kultury, krytykiem literackim, publicystą, wydawcą.

W latach 1977–1984 pracował jako nauczyciel i bibliotekarz w szkołach w Poznaniu. Od 1981 do 1999 r. wykładał historię, teorię kultury i estetykę na Wydziale Edukacji Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, późniejszej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

W okresie PRL był związany z opozycją demokratyczną i podziemnym ruchem wydawniczym. W latach 1985–1999 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika literackiego „Czas Kultury”, wydawanego do 1989 r. w obiegu niezależnym. Od 1994 do 1995 r. był redaktorem naczelnym programu telewizyjnego „Pegaz”, a w latach 1995–1996 – dyrektorem telewizji edukacyjnej w TVP. Zasiadał w zarządzie wydawnictwa „Obserwator” (1990–1998), pełnił funkcję prezesa zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (1999–2001) oraz dyrektora i członka zarządu wydawnictwa „Prószyński i S-ka” (2002–2005). W okresie 2013–2018 zasiadał w Radzie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest członkiem Stowarzyszenia „Czasu Kultury”.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a następnie Unii Wolności.

W okresie 2005–2023 sprawował mandat posła na Sejm RP. W Sejmie VI kadencji był wiceprzewodniczącym Klubu Platforma Obywatelska, w VII kadencji – przewodniczącym, a w IX kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Koalicja Obywatelska. W Sejmie VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W latach 2007–2009 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

W 1990 r. został uhonorowany nagrodą Polcul Foundation za publicystykę w paryskiej „Kulturze” i londyńskim „Pulsie”. W 2003 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Zarządzie Krajowym tej partii.

 

Michał Kamiński

Senator X i XI kadencji.

Wicemarszałek Senatu XI kadencji - wybrany 13 listopada 2023 r. na 1. posiedzeniu Senatu

Wicemarszałek Senatu X kadencji - wybrany 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu

Poseł na Sejm III, IV i VIII kadencji.

Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji.

Urodził się 28 marca 1972 r. w Warszawie.

W 2008 r. ukończył studia licencjackie, a w 2014 r. magisterskie w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Jest politologiem.

Działał w Narodowym Odrodzeniu Polski, następnie został członkiem-założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i asystentem prasowym szefa tej partii. Był dziennikarzem radiowym i prasowym oraz dyrektorem rozgłośni radiowych w Bydgoszczy
i Łomży.

W 1997 r. wybrany w okręgu łomżyńskim na posła III kadencji.

Do 2001 należał do ZChN, w latach 1996-2000 był rzecznikiem prasowym partii. Później działał w Przymierzu Prawicy (2001-2002). W 2002 r. został członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał we władzach krajowych ugrupowania. W 2001 uzyskał po raz drugi mandat poselski.

Od 2004 r. do 2007 r. sprawował mandat posła Parlamentu Europejskiego.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
W 2009 r. po raz drugi wybrano go na deputowanego do Parlamentu Europejskiego.
W 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, obejmując nadzór nad Centrum Informacyjnym Rządu. W wyborach parlamentarnych 2015 r. zdobył mandat poselski.

Wielokrotnie odznaczany za zasługi.   

W 1999 r., w jednej z dziennikarskich ankiet, wybrano go najlepszym mówcą Parlamentu.

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
- członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Należy do Unii Europejskich Demokratów.

 

Maciej Żywno

Wicemarszałek Senatu XI kadencji – wybrany 13 listopada 2023 r. na 1. posiedzeniu Senatu.

Urodził się 24 stycznia 1976 r. w Białymstoku.

Ukończył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie, Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium „Kierowanie procesami edukacyjnymi w zakresie rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej” w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. W latach 2000–2012 wykładał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach oraz Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Od 2001 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1997–2003 pracował jako kierownik Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie. Od 2003 do 2006 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz był koordynatorem Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. W okresie 2006–2007 był sekretarzem tego miasta.

W 2007 r. został powołany na urząd wojewody podlaskiego, a w 2014 r. – wicemarszałka województwa podlaskiego. W latach 2018–2023 sprawował mandat radnego sejmiku województwa podlaskiego.

Od 2019 r. jest prezesem Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS. Jest członkiem Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach.

Został odznaczony m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Podlaskim Krzyżem Floriańskim i Złotym Krzyżem za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Należy do Polski 2050 Szymona Hołowni.