logo logo

Senat

Wicemarszałkowie Senatu X kadencji

Bogdan Borusewicz

Urodził się w 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim. W 1975 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jest działaczem opozycji demokratycznej od lat siedemdziesiątych XX w. Był członkiem Komitetu Obrony Robotników, współorganizatorem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, redaktorem pism opozycyjnych „Robotnik” i „Robotnik Wybrzeża”. W 1980 r. został organizatorem strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej, redagował postulaty strajkowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował drugi strajk w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1981 r., a następnie działał w podziemnych strukturach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Gdańsku oraz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i Tymczasowej Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Aresztowano go i więziono. Brał udział w strajkach w maju i sierpniu 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. Zasiadał w Prezydium, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  W latach 1997–2000 sprawował urząd wiceministra spraw wewnętrznych.

W okresie 2001–05 był wicemarszałkiem i członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego.

Był marszałkiem Senatu VI–VIII kadencji, wicemarszałkiem Senatu IX kadencji, posłem na Sejm I–III kadencji.

 

Michał Kamiński

Urodził się w 1972 r. w Warszawie. W 2014 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Pracował jako dziennikarz radiowy i prasowy, był dyrektorem rozgłośni radiowych w Bydgoszczy i Łomży. Od 2007 do 2009 r. sprawował urząd sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a w 2015 r. – sekretarza stanu w Kancelarii Premiera.

Działał w Narodowym Odrodzeniu Polski. Należał do założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w latach 1996–2000 był jego rzecznikiem prasowym. W okresie 2001–02 działał w Przymierzu Prawicy. Od 2002 do 2010 r. należał do Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał we władzach krajowych. Był członkiem założycielem ugrupowania Polska Jest Najważniejsza, a następnie należał do Platformy Obywatelskiej. Współtworzył Unię Europejskich Demokratów, jest członkiem jej zarządu.

Był posłem na Sejm III–IV i VIII kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego VI–VII kadencji.

 

Stanisław Karczewski (od 12 listopada 2019 r. do 13 maja 2020 r.)

Urodził się w 1955 r. w Warszawie. W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.

Od 1981 r. pracował w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala oraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez wiele lat przewodniczył Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w tym mieście.

W latach 1998–2002 był radnym Rady Powiatu Grójeckiego. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Był marszałkiem Senatu IX kadencji, wicemarszałkiem Senatu VIII kadencji, senatorem VI–VII kadencji.

 

Gabriela Morawska-Stanecka

Urodziła się w 1968 r. w Szczyrku. W 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zdała egzamin sędziowski i radcowski.

W latach 1993–98 prowadziła kancelarię prawną, w okresie 1998–2007 była notariuszem. Od 2007 r. pracuje jako radca prawny i adwokat. Od 2017 r. prowadzi kancelarię prawa medycznego w Katowicach.

W latach 1994–2006 brała udział w procesach restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa węgla kamiennego. Od 2009 do 2010 r. zasiadała w radzie nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie nieruchomości i prawie medycznym.

 

 Marek Pęk (od  13 maja 2020 r.)

Urodził się w 1975 r. w Rzeszowie. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2006 r. – studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni.

W latach 2002–04 był asystentem radców prawnych zarządów spółek: Vega w Krakowie, Biprokom Kraków, Biura Rozwoju Krakowa. Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W okresie 2010–14 prowadził firmę „Doradztwo Prawne Marek Pęk”, a od 2009 do 2015 r. współpracował z kancelarią notarialną w Krakowie, prowadzoną przez jego żonę.

Był wicemarszałkiem Senatu IX kadencji.