logo logo

Edukacja

Powrót

VI posiedzenie Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej

2021-11-20

20 listopada 2021 r.  salę posiedzeń Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przejęli na jeden dzień uczestnicy Parlamentu Młodych RP. Obrady przebiegały pod hasłem „Polska – wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia.” Młodych parlamentarzystów powitał Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z powrotu młodego pokolenia do  gmachu parlamentu przy ul. Wiejskiej. Podkreślił również wagę głosu młodych, który powinien być mocny i słyszalny przez tych, którzy decydują o rozwoju gmin, powiatów i województw.

51692846368 fa501805c2 c

Obecny podczas otwarcia sesji przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski życzył młodym parlamentarzystom, by działalność publiczna dawała im satysfakcję i by mieli możliwość realizacji swoich pasji. Zapewnił też, że w Senacie zawsze będą oni mieli „otwartość, sympatię i życzliwość”. Reprezentująca Kancelarię Senatu minister Karolina Zioło-Pużuk odniosła się do swojej wcześniejszej działalności w sferze samorządowej oraz wyraziła słowa uznania dla zaangażowania młodych w politykę i działalność społeczną, które świadczy o postawie odpowiedzialności za losy ojczyzny.

51691779672 bfba361ef0 c

51692579416 2843548faf c

Podczas obrad głos zabierali goście zaproszeni przez Młodych Parlamentarzystów:

Łukasz Rzepecki - Doradca Prezydenta RP

51691783342 30684cc90b c

Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej

Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP, KP Prawo i Sprawiedliwość

Franciszek Sterczewski - Poseł na Sejm RP, KP Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Paulina Piechna-Więckiewicz - Dyrektorka Biura KKP Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem)

Konrad Berkowicz - Poseł na Sejm RP, KP Konfederacja

prof. Wojciech Maksymowicz - Poseł na Sejm RP, KP Polska 2050

Paweł Szramka -  Poseł na Sejm RP, KP Polskie Sprawy

Alina Prochasek - Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

 51692578876 29cd180340 c

51693468150 4e513ce3f2 c

Młodzi parlamentarzyści utworzyli i reprezentowali następujące kluby parlamentarne:

Klub Aktywna Demokracja, Klub Siła Młodych, Klub Młodzi dla Wolności, Klub Lewicy Progresywnej, Klub Młodej Polskiej Prawicy oraz pozostali parlamentarzyści niezrzeszeni.

51692847068 fba36d8f16 c

W debacie wzięła udział młodzież z  różnych regionów kraju, prezentująca różne poglądy polityczne, społeczne i gospodarcze, a także reprezentująca różne organizacje młodego pokolenia i młodzieżówki partyjne. Odnoszono się do aktywności młodzieży na poziomie lokalnym oraz polityki samorządowej widzianej z perspektywy młodych ludzi.

51692578531 f201ffc2b6 c

 51692848378 8e2db4785d c

Uczestnicy debaty przyjęli sześć uchwał:

- o przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce (na podstawie projektu przygotowanego przez Klub Aktywna Demokracja, Klub Siła Młodych i parlamentarzystów niezrzeszonych)

Uchwała TUTAJ

- o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (na podstawie projektu przygotowanego przez Klub Młodzi dla Wolności);

Uchwała TUTAJ

- o kulturze bezpieczeństwa w samorządach (na podstawie projektu przygotowanego przez Klub Młodzi dla Wolności);

Uchwała TUTAJ

- o Izbie Samorządowej i zadaniach izby wyższej (na podstawie projektu przygotowanego przez Klub Młodzi dla Wolności);

Uchwała TUTAJ

- o regionie śląskim (na podstawie projektu przygotowanego przez Klub Lewicy Progresywnej);

Uchwała TUTAJ

- o reformie działalności samorządów – Trójka Samorządowa (na podstawie projektu przygotowanego przez Klub Młodzi dla Wolności)

Uchwała TUTAJ

51691780702 482a38e660 c

51692580771 5b802a43e8 c

Powrót